Προώθηση της διασύνδεσης κοινωνικών ιδρυμάτων και σωματείων του Δήμου

cooperationΣε πολύ καλή πορεία βρίσκεται το έργο της συνεργασίας και της δημιουργίας δικτύου μεταξύ των κοινωφελών ιδρυμάτων και σωματείων που εποπτεύονται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου Άννας Αγγελίδου, η οποία εργάστηκε για μεγάλο διάστημα στον τομέα αυτό.

Η αρχή έγινε στα μέσα του 2013 όταν  πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με τη Δ/νση Παιδικών Σταθμών και το Τμήμα Παιδικών Σταθμών & Εποπτείας, η πρώτη συνάντηση διασύνδεσης των κοινωνικών ιδρυμάτων και σωματείων που έχουν υπαχθεί από 01/01/2011 στην εποπτεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Στη συνάντηση παρουσίασαν το έργο τους στο κοινό και κατέθεσαν τις προτάσεις τους προς το Δήμο και τα 25 προσκληθέντα επιχορηγούμενα ή ειδικά πιστοποιημένα ιδρύματα και σωματεία. Επίκαιρη και ενδιαφέρουσα ήταν η ομιλία που έδωσε  ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, κ. Ζήσης Παπαδημητρίου με θέμα «Κοινωνική Αλληλεγγύη σε συνθήκες οικονομικής κρίσης». Για την πρωτοβουλία αυτή του Δήμου εκφράστηκε  μεγάλη ικανοποίηση από τους παρευρισκόμενους.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η προσέγγιση των στόχων που έχει θέσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, οι οποίοι  παρουσιαστήκαν από την Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Άννα Αγγελίδου  η οποία προσδιόρισε τις συνέργειες μεταξύ των φορέων, και αναφέρθηκε στην ανάγκη δικτύωσής τους για καλύτερη και βαθύτερη συνεργασία μεταξύ Δήμου και φορέων κοινωνικής πρόνοιας,

Έκτοτε, με άλλες δύο συναντήσεις διασύνδεσης που πραγματοποιήθηκαν τέλη 2013 και αρχές 2014 και με ομάδες εργασίες που συστάθηκαν από το σύνολο των κοινωφελών φορέων που εποπτεύει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, διαμορφώθηκε το πλαίσιο της δικτύωσης και της συνεργασίας, που αποβλέπει σε πολλαπλά οφέλη, κάτι, που ήταν βούληση και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη.