Μεταναστευτική πολιτική με νέα αντίληψη στον Δήμο Θεσσαλονίκης

033Σημαντικές εισηγήσεις για το θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής θα γίνουν στην Ημερίδα που διοργανώνεται από το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) του Δήμου Θεσσαλονίκης την Κυριακή 13 Απριλίου 2014 (διάρκεια 10:00 έως 14:00) στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Μεταξύ των ομιλητών είναι η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Μεταναστευτικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης και μέλος της οργανωτικής επιτροπής της ημερίδας, Άννα Αγγελίδου, που θα τονίσει:

«Στο Δήμο Θεσσαλονίκης φιλοδοξούμε να καθιερώσουμε μία νέα αντίληψη στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, των μεταναστών και των μειονοτήτων που αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικά θέματα της ελληνικής κοινωνίας και να αναπτύξουμε μια κουλτούρα αποδοχής της διαφορετικότητας χωρίς αποκλεισμούς και περιθωριοποιήσεις, μια κουλτούρα διαπολιτισμικής ανάπτυξης».

Στην Ημερίδα με θέμα «Μετανάστευση – Ένταξη – Δικαιώματα» θα μιλήσουν επίσης ο συγγραφέας Γκαζμέντ Καπλάνι, η νομικός Έφη Τελλή, η επιστημονική συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας (Ι.Ν.Ε. – Γ.Σ.Ε.Ε.) Μαίρη Ασβεστά και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης η νομικός Βασιλική Αντωνίου και ο κοινωνιολόγος Σπύρος Κούρτης.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν αφορούν το νέο νομικό πλαίσιο μετανάστευσης και πολιτογράφησης, την αναγκαιότητα μονάδος παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων μεταναστών καθώς και θέματα κοινωνικής ένταξής τους.

Με αφορμή τις εργασίες της ημερίδας η Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, Δημοτική Σύμβουλος, Σοφία Ασλανίδου αναφέρθηκε στη δράση του Συμβουλίου σημειώνοντας:

«Παρά το γεγονός ότι αποτελεί συμβουλευτικό όργανο χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών προσπαθεί στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του να ευαισθητοποιήσει και να πληροφορήσει, όχι μόνο τους μετανάστες αλλά και τους πολίτες αυτής της χώρας, σε θέματα δικαιωμάτων των μεταναστών, με στόχο να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μίας ευνομούμενης πολιτείας».